661 277 900

Nuestros estudios

Analisi de l'inversió de la convocatòria FOAP 2016.

Avaluació de polítiques actives d’ocupació Programa Formació Ocupacional en Àrees Prioritàries (convocatòria FOAP 2016-2017)

Objectiu del programa avaluat Promoure l’actualització permanent de les competències i qualificacions al llarg de la vida, considerant les necessitats de la població activa, empreses, territoris i sectors productius

Persones participants (col·lectiu destinatari  majoritàriament demandants no ocupats)

0

Inversió

Pressupost asignat

0

Pressupost per participant

0